Home » Wat kost een bedrijfswagen voor de werknemer?

Wat kost een bedrijfswagen voor de werknemer?

Een bedrijfswagen wordt vaak gezien als een aantrekkelijke toevoeging aan het loonpakket van een werknemer. Naast het directe voordeel van persoonlijk gebruik, kan het ook een kostenbesparende keuze zijn, vooral omdat het zorgeloze mobiliteit garandeert. Maar financieel gezien, wat zijn de implicaties voor jou als werknemer? Hoe weegt u de voordelen tegen de mogelijke kosten, en wat betekent dit voor uw netto-inkomen? Dit zijn belangrijke vragen om te overwegen voordat u instemt met een bedrijfsauto als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.

De financiële voordelen van een bedrijfswagen

Om te beginnen, een bedrijfswagen betekent dat u geen eigen wagen hoeft aan te schaffen. Dit levert een aanzienlijke besparing op qua aankoopkosten, onderhoud, reparaties en verzekeringen. De auto wordt immers ter beschikking gesteld door de werkgever en de bijkomende kosten zijn voor hun rekening.

Afhankelijk van verschillende factoren

De kosten van een bedrijfswagen voor een werknemer kunnen variëren afhankelijk vanverschillende factoren zoals het type auto, de leaseovereenkomst, de bijtellingscategorie van de auto, en het belastingtarief van de werknemer. Over het algemeen bestaan deze kosten voor de werknemer uit de bijtelling, die wordt berekend als een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Dit percentage hangt af van de CO2-uitstoot van de auto en kan variëren van zeer laag voor elektrische voertuigen tot hoger voor auto’s met een conventionele verbrandingsmotor.

De bijtelling wordt bij het belastbare inkomen van de werknemer opgeteld en de werknemer betaalt hierover inkomstenbelasting volgens zijn of haar belastingtarief. Bovendien kan de werknemer ook verantwoordelijk zijn voor persoonlijke bijdragen voor privégebruik, brandstofkosten buiten het werk om, en eventuele eigen bijdragen voor extra opties of een duurdere auto. Het exacte bedrag kan dus sterk variëren en voor een precieze berekening zou men moeten kijken naar de specifieke details van de leaseovereenkomst, de auto en de belastingstatus van de werknemer.

Hoe berekent u de kosten?

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe u die kosten berekent. Het exacte bedrag kan dus sterk variëren en voor een precieze berekening zou men moeten kijken naar de specifieke details van de leaseovereenkomst, de auto en de belastingstatus van de werknemer.

  • Bepaal de cataloguswaarde van de auto: De nieuwprijs van de auto, inclusief btw en BPM.
  • Ken het bijtellingspercentage toe: Dit percentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot en type auto (elektrisch of conventioneel).
  • Bereken de jaarlijkse bijtelling: Vermenigvuldig de cataloguswaarde met het bijtellingspercentage.
  • Bereken de belasting over de bijtelling: Tel de bijtelling op bij het inkomen en pas het belastingpercentage toe.
  • Overweeg persoonlijke bijdragen: Trek eventuele persoonlijke bijdragen voor het gebruik van de auto af van de bijtelling.
  • Tel andere kosten op: Houd rekening met eventuele brandstofkosten voor privégebruik.

Voor- en nadelen van een bedrijfswagen

Het is niet alleen maar een financieel verhaal; de bedrijfswagen heeft zowel voor- als nadelen. Voor de werknemer zijn de voordelen duidelijk: geen aanschaf- en onderhoudskosten, en vaak een tankkaart waardoor brandstofkosten wegvallen. Maar als u in uw privéleven geen auto gebruikt, kan het zijn dat u liever een ander voordeel of een loonsverhoging zou willen.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Voor de werkgever zijn er ook voordelen, zoals fiscale aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de bedrijfswagen, wat een bedrijfswagen aantrekkelijker maakt dan een loonsverhoging. Leasing is een populaire keuze omdat dit hoofdpijn rond onderhoud en reparaties wegneemt en de btw kan gespreid worden betaald.

Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever

Een bedrijfswagen kan een aantrekkelijk onderdeel van uw loonpakket zijn, maar het is belangrijk om de kosten en baten zorgvuldig af te wegen. Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever en overweeg de financiële implicaties om te bepalen of het de juiste keuze voor jou is. Bekijk de website van Koopmijnbus voor meer informatie over bedrijfswagens.

Gratis kenteken check